Khía cạnh khách hàng trong bsc.

Sau khi xác định được khía cạnh tài chính trong BSC của doanh nghiệp, tiếp theo chúng ta sẽ xác định khia cạnh khách hàng trong BSC Các câu hỏi lại tiếp tục được đặt ra. ĐẺ GIA TĂNG DOANH THU, CHÚNG ...

Các nguyên tắc khi xây bản đồ chiến lược

Hãy tưởng tượng rằng bạn và lũ trẻ chơi trò mê cung và cần tìm lối ra. Tuy nhiên nếu bạn cứ mò mầm, đi mà không có phương hướng thì rất khó để đến đích hoặc đến đích với thời gian chậm hơn rất nhiều ...