Review ITviệc – đứa con ruột của Chris Harvey

Bài viết này có tý PR trá hình cho Itviec.com :) . Đợt trước, cụ thể hơn là năm ngoái tự nhiên tôi thấy ầm ầm trên facebook quảng cáo của 1 đơn vị tuyển dụng với Slogan "ít nhưng mà chất", lúc đó tôi...