Quy trình xác minh lên tích xanh trên Facebook

Chiều nay được Facebook gửi mail có nội dung khuyên nắm rõ quy trình xác minh trên Facebook và Instagram. Đọc cũng thấy thú vị nên up blog để lưu lại, mai sau còn đăng ký. Để được xác minh, bạn phải ...