Quản lý có cần giỏi chuyên môn?

Bài viết dưới đây đúng 50%, khi nhìn ở góc khác lại không đúng nữa. Ngày trước tôi cũng hay nghĩ rằng Quản lý cần gì giỏi chuyên môn. Nhưng tôi đã sai sau khi đến các công ty nhỏ và siêu nhỏ. Hóa ra ...