Từ A-Z về mô hình quản trị nhân sự Michigan

Nguồn nhân lực đóng vai trò then chốt cho sự thành công của doanh nghiệp. Doanh nghiệp nào có đội ngũ nhân viên tài năng, có trình độ và gắn bó sẽ có lợi thế cạnh tranh so với các đối thủ khác. Để qu...

Nhân sự nên biết những chiến lược gì?

Hôm trước Nhung có đọc được quyển sách có nói rằng HRD có nhiệm vụ xây dựng chiến lược nhân sự và đưa ra các giải pháp thực thi chiến lược đó. HRM có nhiệm vụ sẽ giám sát việc thực hiện nghiệp vụ và ...