So sánh giữa OKR và KPI

Dạo này rộ lên xu hướng OKR. Ngẫm đi ngẫm lại thì Cường không thấy nó khác gì so với KPI cả. Dưới đây là 2 ảnh tôi làm: Hình 1: Lưu đồ thiết kế hệ thống Quản trị hiệu suất OKRs Hình 2: Lưu đồ thiết k...