Quy trình đánh giá giá trị công việc theo phương pháp IPE của Mercer

IPE của Mercer là một trong những phương pháp đánh giá giá trị nổi bật nhất hiện nay. Trong bài viết này, cùng Blognhansu tìm hiểu về phương pháp IPE và quy trình đánh giá giá trị công việc theo phương pháp này nhé!

Phương pháp đánh giá giá trị công việc IPE là gì?

Phương pháp đánh giá giá trị công việc IPE (International Position Evaluation) của Mercer là một hệ thống đánh giá toàn diện được sử dụng để xác định giá trị tương đối của các vị trí công việc trong một tổ chức. Phương pháp này dựa trên việc phân tích các yếu tố chủ chốt ảnh hưởng đến giá trị của một vị trí công việc, sau đó đánh giá mức độ đóng góp của vị trí đó cho tổ chức dựa trên các yếu tố này.

Các yếu tố ảnh hưởng đến đánh giá giá trị công việc theo phương pháp IPE

Phương pháp đánh giá giá trị công việc IPE (International Position Evaluation) của Mercer sử dụng 5 yếu tố chính để đánh giá giá trị của một vị trí công việc:

1. Tác động (Impact)

Mức độ ảnh hưởng của vị trí công việc đến kết quả kinh doanh của tổ chức. Bao gồm các yếu tố như tầm quan trọng của vị trí công việc đối với mục tiêu chiến lược của tổ chức, mức độ ảnh hưởng đến doanh thu, lợi nhuận hoặc chi phí, tính độc đáo và chuyên môn của vị trí công việc.

2. Giao tiếp (Communication)

Mức độ phức tạp của các yêu cầu giao tiếp và tương tác của vị trí công việc. Bao gồm các yếu tố như tần suất, mức độ và phương thức giao tiếp, kỹ năng giao tiếp cần thiết, đối tượng giao tiếp (khách hàng, đồng nghiệp, cấp trên), mức độ ảnh hưởng của giao tiếp đến công việc.

3. Sáng tạo (Innovation)

Mức độ sáng tạo và tư duy độc lập cần thiết cho vị trí công việc. Bao gồm các yếu tố như nhu cầu giải quyết vấn đề một cách sáng tạo, khả năng đưa ra ý tưởng mới, mức độ áp dụng các giải pháp sáng tạo vào công việc, mức độ chấp nhận rủi ro và thử nghiệm.

4. Kiến thức (Knowledge)

Mức độ chuyên môn và kiến thức chuyên môn cần thiết cho vị trí công việc. Bao gồm các yếu tố như trình độ học vấn, kinh nghiệm làm việc, kỹ năng chuyên môn, kiến thức về ngành nghề, khả năng cập nhật kiến thức mới.

5. Rủi ro (Risk)

Mức độ rủi ro và trách nhiệm liên quan đến vị trí công việc. Bao gồm các yếu tố như: mức độ ảnh hưởng của sai sót đến tổ chức, mức độ rủi ro về tài chính, uy tín, tính mạng, sức khỏe, yêu cầu về bảo mật thông tin, trách nhiệm giải trình.

Mức độ ảnh hưởng của các yếu tố này đến giá trị công việc sẽ thay đổi tùy theo từng vị trí công việc và ngành nghề. Ví dụ, đối với một vị trí công việc đòi hỏi tính sáng tạo cao, yếu tố Sáng tạo sẽ đóng vai trò quan trọng hơn trong việc đánh giá giá trị công việc so với các vị trí công việc khác.

Quy trình đánh giá giá trị công việc (Job Evaluation) theo phương pháp IPE của Mercer

Quy trình đánh giá giá trị công việc IPE (International Position Evaluation) của Mercer bao gồm 6 bước chính:

1. Xác định các vị trí công việc cần đánh giá

Bước đầu tiên là xác định các vị trí công việc cần được đánh giá giá trị. Nên ưu tiên những vị trí công việc then chốt, có ảnh hưởng lớn đến hoạt động của tổ chức. Để xác định các vị trí công việc cần đánh giá, bạn có thể sử dụng sơ đồ tổ chức hoặc danh sách nhân viên

2. Thu thập thông tin

Thu thập thông tin chi tiết về các vị trí công việc cần đánh giá, bao gồm:

  • Mô tả công việc: mục tiêu, nhiệm vụ, trách nhiệm và yêu cầu của vị trí công việc.
  • Yêu cầu công việc: trình độ học vấn, kinh nghiệm làm việc, kỹ năng cần thiết cho vị trí công việc.
  • Điều kiện làm việc: môi trường làm việc, mức độ nguy hiểm/độc hại, thời gian làm việc.
  • Mối quan hệ công việc: mối quan hệ với cấp trên, đồng nghiệp, khách hàng.

Bạn có thể thu thập thông tin thông qua phỏng vấn người nắm giữ vị trí công việc, quan sát thực tế công việc hoặc tham khảo ý kiến của cấp trên/đồng nghiệp.

3. Phân tích các yếu tố

Phân tích mỗi yếu tố chính (Tác động, Giao tiếp, Sáng tạo, Kiến thức, Rủi ro) theo các tiêu chí trong phương pháp IPE. Mỗi yếu tố được chia thành các cấp độ, từ thấp đến cao. Ví dụ, yếu tố Tác động được chia thành 5 cấp độ, từ “Mức độ ảnh hưởng thấp” đến “Mức độ ảnh hưởng rất cao”.

4. Chấm điểm

Chấm điểm cho mỗi yếu tố dựa trên mức độ đóng góp của vị trí công việc cho yếu tố đó bằng cách sử dụng thang điểm từ 1 đến 5 hoặc 1 đến 10. Đặc biệt, người đánh giá cần có chuyên môn và kinh nghiệm trong lĩnh vực quản trị nhân sự để đảm bảo tính khách quan và chính xác của việc chấm điểm.

5. Tổng hợp điểm và so sánh

So sánh điểm số giá trị công việc của các vị trí công việc với nhau và phân loại chúng vào các nhóm có giá trị tương đương. Việc phân loại này giúp bạn xác định mức lương phù hợp cho các vị trí công việc và lập bảng lương cho tổ chức.

Lời kết

Đánh giá giá trị công việc (Job Evaluation) theo phương pháp IPE của Mercer là một phương pháp đánh giá giá trị công việc thuộc nhóm Point – Factor, dựa trên 5 yếu tố: Sự tác động – Giao tiếp – Sáng tạo – Kiến thức – Rủi ro. Hy vọng, bài viết này Blognhansu đã cung cấp cho bạn những thông tin hữu ích giúp cho người làm nhân sự có thêm lựa chọn về các phương pháp đánh giá giá trị công việc phù hợp với đặc thù của doanh nghiệp mình.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *