KPI đo lường hiệu suất sản xuất OEE (Overall Equipment Effectiveness)

Hôm nay tôi thấy có KPI này hay quá nên up. Đấy chính là KPI đo lường hiệu suất sản xuất OEE (Overall Equipment Effectiveness). Một số nơi gọi là PI. Xin mời cả nhà cùng đọc:

Về cách thức đo lường hiệu suất sản xuất thường sử dụng chỉ số OEE (Overall Equipment Effectiveness), một phương pháp phổ biến để đánh giá hiệu suất toàn diện của thiết bị và hệ thống sản xuất. OEE kết hợp ba chỉ số con quan trọng là Availability, Performance, và Quality để tạo ra một chỉ số tổng thể về hiệu suất.

OEE (Overall Equipment Effectiveness): Chỉ số đánh giá hiệu suất toàn diện.
Công thức tính: {OEE} ={Availability}*{Performance} *{Quality}

Khi OEE gần 100%, nghĩa là thiết bị hoạt động với hiệu suất tối ưu, không có thời gian chết, không có sản phẩm lỗi, và đạt đến tốc độ sản xuất lý tưởng. Việc theo dõi OEE giúp doanh nghiệp xác định được những khu vực cần cải thiện để tối ưu hóa quy trình sản xuất và tăng cường hiệu suất.

Dưới đây là giải thích chi tiết về cách tính OEE và các chỉ số con:

1. Availability (Tính Sẵn Có):
- Đo lường thời gian máy móc hoạt động so với tổng thời gian dự kiến hoạt động.
Công thức tính:{Availability} ={Thời gian hoạt động thực tế}/{Thời gian dự kiến hoạt động}*100%

2. Performance (Hiệu Suất):
- Đo lường tốc độ sản xuất thực tế so với tốc độ sản xuất lý tưởng.
Công thức tính: {Performance} = {Tốc độ sản xuất thực tế}}/{Tốc độ sản xuất lý tưởng}*100%

3. Quality (Chất Lượng):
- Đo lường số lượng sản phẩm chất lượng so với tổng số sản phẩm sản xuất.
Công thức tính:{Quality} ={Số lượng sản phẩm chất lượng}/{Tổng số sản phẩm sản xuất}*100%

Nguồn: Sưu tầm từ VCN

Lưu để khi vào xây dựng KPI cho bộ phận sản xuất sẽ dùng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *