Cách nhà nước đánh giá xếp loại chất lượng nhân viên

Tầm tháng 7 này là lúc chúng ta lục đục cho tăng lương và chuẩn bị đánh giá cuối năm để khen thưởng. Cường nghĩ có một nguồn mà chúng ta có thể tham khảo đó là từ các đơn vị nhà nước. Những nguồn này rất chính thống và được công bố rộng rãi.

Do đó xin gửi cả nhà nghị định 90_2020_ND-CP_450113 về đánh giá xếp loại chất lượng cán bộ viên chức trong các đơn vị nhà nước để tham khảo.

Tiêu chí chung về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức:
1. Chính trị tư tưởng
2. Đạo đức, lối sống
3. Tác phong, lề lối làm việc
4. Ý thức tổ chức kỷ luật
5. Kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao

Link nghị định 90: 90_2020_ND-CP_450113 danh gia xep loai chat luong nhan vien can bo.doc

Như vậy, ở các đơn vị nhà nước, chất lượng của nhân viên được chú trọng nhiều ở phần thái độ. Ở tổ chức tư nhân, chắc chúng ta không cần áp dụng nhiều đến thế. Như Cường thì đánh giá chất lượng nhân viên sẽ dựa vào 2 yếu tố:
- Năng lực nhân viên
- Kết quả công việc

Nếu đánh giá tiềm năng thì sẽ cần thêm:
- Mức độ gắn bó với tổ chức
- Sự tương đồng giữa mục tiêu cá nhân và tổ chức

Nguyễn Hùng Cường (kinhcan24)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *