Phong cách lãnh đạo của sếp bạn là gì?

🏆 Phong cách lãnh đạo là nhân tố quan trọng mà người quản lý sử dụng trong việc định hình và phát triển văn hóa công ty cho mọi tổ chức.

Phong cách lãnh đạo được quyết định bởi nhiều yếu tố như tính cách, năng lực chuyên môn, kinh nghiệm, quan điểm, thái độ, đặc trưng kết cấu tổ chức, văn hóa tổ chức.

Phong cách lãnh đạo có thể ảnh hưởng đến việc lựa chọn hành vi tác nghiệp của nhân viên.

Căn cứ vào khả năng tự chủ và quản lý mối quan hệ, Daniel Goleman đã phân loại phong cách lãnh đạo thành 6 kiểu.

1️   Phong cách gia trưởng.

Với người lãnh đạo phong cách này sẽ đòi hỏi cấp dưới tuân thủ tức thì mệnh lệnh, coi trọng thành tích, sáng kiến và biết tính kiềm chí.

Phong cách này tạo ra môi trường làm việc nặng nề, căng thẳng và thụ động.

Phong cách nào thích hợp áp dụng trong các hoàn cảnh khẩn cấp, khủng hoảng hoặc cải tổ.

2️   Phong cách ủy thác

Với phong cách này, người lãnh đạo khích lệ cấp dưới theo đuổi hoài bão, mục tiêu lâu dài, môi trường năng động, chấp nhận sự thay đổi.

Phong cách lãnh đạo ủy thác tạo môi trường làm việc tích cực trong tổ chức.

3️   Phong cách bằng hữu.

Phong cách lãnh đạo cấp trên cấp dưới như bạn bè, đánh giá cao sự nhiệt tình của cấp dưới.

Phong cách chủ yếu dựa vào mối quan hệ lâu dài, sự tin cậy để khích lệ tính năng động, sáng tạo và sự mạo hiểm của họ.

4️   Phong cách dân chủ

Phong cách lãnh đạo dân chủ lấy ý kiến tập thể làm quyết định.

Với phong cách này, lãnh đạo rất quan tâm đến việc tăng cường thông tin và giao tiếp trong tổ chức, tạo bầu không khí hài hòa, tránh xung đột trong tổ chức.

5️   Phong cách nhạc trưởng.

Tạo ra bầu không khí bất lợi do yêu cầu đặt ra quá cao.

Phong cách này thích hợp với những người lãnh đạo có tham vọng, trọng thành tích, có sức sáng tạo,

6️   Phong cách bề trên.

Phong cách này tạo bầu không khí tích cực qua việc hỗ trợ nhân viên trong công việc. Giúp nhân viên cấp dưới hình thành được những năng lực cần thiết để đạt thành công lâu dài.

Trên thực tế hiện nay, rất ít có những nhà lãnh đạo nào chỉ sử dụng một phong cách lãnh đạo mà họ sẽ vận dụng khéo léo và linh hoạt các phong cách lãnh đạo khác nhau giúp cho hoạt động lãnh đạo đạt được hiệu quả cao, đạt được mục tiêu mà họ đã nhắm đến.

Chỉ có đánh giá được phong cách lãnh đạo, người làm nhân sự mới nắm bắt được cách giải quyết, xu hướng của cấp trên để có những tư vấn đúng. Từ đó hiểu rõ, làm nổi bật văn hóa của doanh nghiệp.

Tác giả: Lưu Thị Kim Nhung          

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *