Tặng các loại Mẫu hợp đồng lao động

Món quà mà tôi muốn gửi tặng bạn đó là:
Mẫu hợp đồng lao động ( không xác định kỳ hạn)
Mẫu hợp đồng lao động ( xác định kỳ hạn)
Mẫu hợp đồng lao động song ngữ (Labour Contract)
Mẫu hợp đồng giao khoán theo TT133/2016/TT-BTC
Mẫu biên bản thanh lý (nghiệm thu) hợp đồng giao khoán
Mẫu hợp đồng giao khoán theo TT200/2014/TT-BTC
Mẫu hợp đồng cung ứng lao động
Mẫu hợp đồng đi làm việc tại nước ngoài
Mẫu báo cáo tình hình sử dụng người lao động nước ngoài
Mẫu báo cáo tình hình tai nạn lao động cấp cơ sở
Mẫu báo cáo tình hình thay đổi về lao động
Mẫu đơn xin xác nhận công tác
Mẫu đơn xin xác nhận công tác - WORK CONFIRMATION LETTER
Mẫu đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh
Mẫu văn bản đề nghị chấm dứt hiệu lực mã số thuế
Mẫu văn bản đề nghị cấp giấy phép lao động cho NLĐ nước ngoài
Mẫu giấy xác nhận thu nhập cá nhân - SONG NGỮ
Mẫu giấy xác nhận lương - SONG NGỮ
Mẫu giấy xác nhận công tác - SONG NGỮ
Mẫu hợp đồng thử việc mới nhất
Báo cáo tình hình thay đổi lao động 6 tháng đầu năm
Mẫu thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động trong công ty
Mẫu thông báo về việc giao kết, sửa đổi, bổ sung hoặc chấm dứt HĐLĐ
Mẫu thỏa ước lao động tập thể của công ty
Mẫu định mức lao động của công ty
Còn nhiều mẫu biểu khác nữa ...

Link: https://www.mediafire.com/file/o6nrq5zz9rpyait/M%E1%BA%ABu+h%E1%BB%A3p+%C4%91%E1%BB%93ng+lao+%C4%91%E1%BB%99ng.rar/
nguồn: sưu tầm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *