Văn bản hợp nhất Bộ luật lao động 2012 cập nhật 2019

Đã cập nhật Văn bản hợp nhất Bộ luật lao động 2012
Ngày 10/12/2018, Văn bản hợp nhất số 52/VBHN-VPQH đã được ký xác thực bởi Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc.

Theo đó, Văn bản hợp nhất số 52 hợp nhất các văn bản sau đây:
- Bộ luật lao động số 10/2012/QH13 được Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 18/6/2012, có hiệu lực từ ngày 01/5/2013;
- Bộ luật Tố tụng dân sự số 92/2015/QH13 được Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 25/11/2015, có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2016;
- Luật số 35/2018/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch được Quốc hội khóa XIV, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 20/11/2018, có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2019.

Tải Văn bản hợp nhất số 52/VBHN-VPQH luật lao động tại đây: 01. Bo luat lao dong 2012 52_VBHN-VPQH_410543

Nguồn: THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

- Đăng ký vào đây để tải 2000 tài liệu QTNS miễn phí: https://goo.gl/vHCrgb
- Còn vào đây http://hrshare.edu.vn/giaima/ để xem thông tin về dự án đào tạo cộng đồng miễn phí - Giải mã Nghề Nhân sự.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *