Sự thật về những bài viết lãnh đạo, teamwork có ví dụ bức ảnh đàn 25 con sói

Hăn mọi người thỉnh thoảng thấy có những bài viết về lãnh đạo, teamwork có ví dụ bức ảnh đàn 25 con sói. Các bài viết sẽ có nhiều cái tên và một trong số đó là: "Đã đến lúc siết chặt tay chưa?". Thực ra những gì họ viết đều không đúng. Trước khi đi vào sự thật, thân mời cả nhà cùng đọc bài:

Đã đến lúc siết chặt tay chưa?

Ba con sói đi đầu (Khoanh đỏ) là những con già hay bệnh. Đây là những con chậm chạp nên đi đầu với mục đích là tạo & tốc độ di chuyển cho bầy sói. Mục đích chính là không có con nào bị bỏ rơi trong tình huống bầy sói bị tấn công.

Năm con trong nhóm khoanh màu vàng là những con khoẻ mạnh nhất và giỏi nhất. Nhiệm vụ của chúng là bảo vệ mặt trước của bầy sói, trong trường hợp chúng bị tấn công.

Nhóm nằm giữa là nhóm luôn được bảo vệ & an toàn trong tình huống có bất kỳ sự tấn công nào.

Nhóm 5 con sau (khoanh màu xanh) cũng là 5 con khoẻ mạnh và giỏi. Nhiệm vụ của nó là bảo vệ mặt sau của bầy trong tình huống có tấn công bất ngờ từ phía sau.

Con cuối cùng. Đây chính là con ĐẦU ĐÀN. Nó đi sau cùng để bảo đảm là không có bất cứ thành viên nào trong bầy bị tụt lại phía sau. Nó luôn đi sau cùng để giữ cho nhóm luôn là 1 bầy đoàn kết & đi cùng 1 hướng. Nó đi sau cùng để có thể chạy nhanh ra bất cứ hướng nào để bảo vệ cho cả đàn trong tình huống xấu nhất.

Bài học: Lãnh đạo,không phải chỉ là đi tiên phong. Mà cái chính là phải quan tâm đến những thành viên trong nhóm mình lãnh đạo.

(Theo VTV)

Dưới đây là sự thật:

David Attenborough đã chụp hình đàn sói cho chương trình truyền hình "Frozen Planet" của BBC trong năm 2011. Nó cho thấy 25 con sói đi săn tại Công viên quốc gia Wood Buffalo ở Canada. Theo trang web môi trường Benvironment, con sói Alpha nữ dẫn đầu nhóm này, và những con khác theo sau theo một đường để tiết kiệm năng lượng khi chúng đi qua tuyết sâu.

Đàn sói thường có số lượng bằng một nửa của nhóm trong bức ảnh. Hầu hết các đàn sói không săn mồi có kích thước của con bò rừng (gấp 10 lần kích thước của con sói), nhưng đàn lớn hơn thì có thể. Và những con sói đi trong một đường qua tuyết sâu là một ví dụ điển hình về cách chúng có thể sử dụng điều kiện thời tiết để tận dụng lợi thế của chúng trong khi săn mồi có kích thước lớn hơn.

Ngoài ra, ý nói rằng con sói phải bảo vể nhóm khỏi các cuộc phục kích hay tấn công cũng không đúng. Sói nằm ở đầu dây chuyền thực phẩm và không có kẻ săn bắt tự nhiên. Bên cạnh những trận đánh với những con sói khác (không phải là một vụ phục kích). Gấu là mối đe dọa duy nhất đối với sói ở Canada. Mặc dù vậy, các chuyên gia cho rằng gấu chỉ có thể săn chó sói con vì những con sói đã trưởng thành quá nhanh và thông minh để bị bắt.

Nguồn: truthorfiction.com/photo-of-a-wolf-pack-explains-wolf-behavior/

Photo of a Wolf Pack Explains Wolf Behavior-Fiction!

Summary of the eRumor:

There’s a photo of a wolf pack walking in a straight line with a caption that claims the first three wolves are old or sick and set the pace for the rest of the pack.

The Truth:

These rumors about the behavior of wolf packs are false.

They cropped up on social media and image sharing sites in December 2015. A photo shows 25 wolves walking in a single file line through a snow-covered wilderness with a caption that claims:

“A wolf pack: the first 3 are the old or sick, they give the pace to the entire pack. If it was the other way round, they would be left behind, losing contact with the pack. In case of an ambush they would be sacrificed. Then come 5 strong ones, the front line. In the center are the rest of the pack members, then the 5 strongest following. Last is alone, the alpha. He controls everything from the rear. In that position he can see everything, decide the direction. He sees all of the pack. The pack moves according to the elders pace and help each other, watch each other.” Cesare Brai’s photo.

That makes for a compelling and inspirational story about teamwork — but it’s not true.

David Attenborough took the photo in question for the BBC’s “Frozen Planet” Series in 2011. It shows 25 timber wolves hunting bison in Wood Buffalo National Park in Canada. The female alpha wolf led the pack, and the others followed in a single file line to save energy as they made their way through deep snow, according to the environmental website Benvironment.

Wolf packs are typically about half the size of the pack pictured in the photo from 2011. Most packs don’t hunt prey the size of bison (which is 10 times the size of a wolf), but the larger pack is able to. And the wolves walking in a single file line through deep snow is a classic example of how they’re able to use weather conditions to their advantage while hunting prey that’s much larger than them.

Also, the idea that wolves have to be on the lookout for “ambushes” or attacks isn’t true, either. Wolves are at the top of the food chain and have no natural predators. Aside from turf battles with other wolves (which wouldn’t start in an ambush) bears are the only threat to wolves in Canada. Even so, experts say that bears are only able to prey on wolf pups because grown wolves are too fast, swift and clever to get caught by them.

Sự thật vậy nên mọi người thôi share bức ảnh cũng như ý nghĩa của nó nhé!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *