Chúng ta sẽ offline nhân sự chủ đề gì vào tháng 5 2014 tại Hà Nội ?

Sau 13 ngày với 3 buổi offline, mọi người đã dự kiến tháng 5 tới sẽ có ít nhất 3 buổi offline:

0. Ứng dụng facebook vào quản lý nhân sự và một số công cụ truyền thông trong tuyển dụng nhân sự
- Diễn giả dự kiến: mr Thành bobber - chuyên gia facebook
- Thời gian: tuần đầu / tháng 5
- Địa điểm: cần tìm nhà tài trợ
- Kinh phí: share - cùng chia sẻ

1. Chia sẻ kinh nghiệm xây dựng và quản lý database ứng viên (Headhunter)
- Diễn giả dự kiên: mr Thắng Manager tại Hr2b
- Thời gian: tuần thứ 2 / tháng 5 tức 8/5/2014
- Địa điểm: cần tìm nhà tài trợ
- Kinh phí: share - cùng chia sẻ

2. Chia sẻ kinh nghiệm xây dựng từ điển năng lực
- Diễn giả dự kiến : mr Nhất Phó phòng Nhân sự chức năng của VP Bank
- Thời gian: tuần thứ 3 / tháng năm
- Địa điểm: Đã liên hệ được Langmaster. Chỉ cần thống nhất ngày sẽ có địa điểm.
- Kinh phí: share - cùng chia sẻ

Chúng ta còn tuần 4 và tuần 5 tháng 5 nữa. Nên offline với chủ đề gì nữa nhỉ các anh chị ? Rất mong anh chị và các bạn giơ tay đứng ra nhận làm diễn giả một chủ đề gì đó. KC sẽ đứng ra lo tổ chức và truyền thông.

3 thoughts on “Chúng ta sẽ offline nhân sự chủ đề gì vào tháng 5 2014 tại Hà Nội ?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *