Lựa chọn cán bộ nguồn và các bộ tiêu chí – bộ 1 – 7 câu hỏi

Tình cờ hôm nay tôi đọc được một bộ câu hỏi về việc lựa chọn cán bộ nguồn. Đây là bộ của Trung Quốc. Cường nghĩ có thể chúng ta sẽ cần khi xây dựng bộ tiêu chí cán bộ nguồn. Cả nhà cùng xem nhé:

1. Có chí lớn không?

Những nhân vật ngôi sao tất nhiên có mong muốn mãnh liệt là thành tích. Hộ muốn thông qua việc hoàn thành công việc để tìm cơ hội phát triển không ngừng.

2. 2. Có nhu cầu giúp người khác không?

Nếu bạn phát hiện có rất nhiều người cần ý kiến, đề nghị, sự giúp đỡ của anh ta, thì anh ta chính là ngôi sao mà bạn muốn phát hiện. Vì điều đó cho thấy anh ta có năng lực giải quyết vấn đề và phương pháp tư tưởng của anh ta được mọi người tôn trọng.

3. 3. Có khả năng lôi kéo người khác hoàn thành nhiệm vụ không?

Chú ý xem ai có khả năng động viên người khác làm việc để đạt được mục tiêu, vì điều này thể hiện rõ anh ta có năng lực quản lý.

4. 4. Ra quyết định như thế nào?

Chú ý người có khả năng chuyển biến tư tưởng nhanh chóng, và thuyết phục được người khác. Một người quản lý tài giỏi, thương đưa ra quyết định nhanh chóng khi có đủ các thông tin liên quan.

5. 5. Có giải quyết được vấn đề không?

Nếu anh ta là một người luôn cố gắng, anh ta sẽ không bao giờ đi gặp ông chủ và nói: “Chúng ta có vấn đề”. Chỉ khi giải quyết song vấn để, anh ta mới đi tìm ông chủ báo cao: “Vừa rồi có một tình huống như thế chúng tôi đã xử lý thế này và kết quả như vậy.

6. 6. Có tiến bộ nhanh hơn người khác không?

Một nhân vật là ngôi sao thường thường hoàn thành công việc cấp trên giao càng nhanh càng tốt. Vì anh ta giỏi làm “xí nghiệp gia đình”, anh ta sẵn sàng nhận nhiệm vụ quá sức. Anh ta cho rằng mình phải đi sâu khám phá và không thỏa mãn với cái đã làm đơn giản.

7. 7. Có dám chịu trách nhiệm không?

Ngoài những điều trên đây, dám chịu trách nhiệm là một điều kiện then chốt của người quản lý.

Hi vọng mấy tiêu chí này sẽ giúp ích được ít nhiều cho anh chị em nhân sự chúng ta. Mời cả nhà cùng thư giãn với 1 bài viết nho nhỏ này: "Bản nhận xét cán bộ" trong dự án "Mang Chân Kinh về Đại Đường"

One thought on “Lựa chọn cán bộ nguồn và các bộ tiêu chí – bộ 1 – 7 câu hỏi

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *