Nghịch dại với dân Nhân sự là bị như thế này này …

Các bạn có biết nghịch dại với dân Nhân sự thì kết quả sẽ ra sao không? Nếu không thì vui lòng xem clip dưới đây và nên nhớ: chớ có làm như vậy nhé.

[youtube=http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=qpM3S_Nc4VQ]

https://www.youtube.com/v/qpM3S_Nc4VQ?version=3

3 thoughts on “Nghịch dại với dân Nhân sự là bị như thế này này …

  1. Bùi Anh Tuấn 20.10.2011 at 13:31 - Reply

    Ý là dân nhân sự nhịn giỏi mà nhịn không nổi nữa thì cũng dữ hen

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *