Thiết lập mục tiêu cho viễn cảnh tài chính

Kính thưa các anh chị. Bản đồ chiến lược gồm có 4 viễn cảnh: tài chính, khách hàng, quản lý nội bộ, học tập và phát triển. Và làm thế nào để thiết lập được mục tiêu, điền vào ô trống trong bản đồ chi...