10 Xu Hướng Quản Trị Nhân Sự Năm 2017

2017 sẽ là năm chứng kiến sự chuyển đổi nhanh chóng của quản trị nhân sự, tập trung vào tiêu dùng hóa và công nghệ số. Dưới đây là 10 xu hướng sẽ định hình quản trị nhân sự năm nay. 1. Tập trung tạo ...