Triển khai công việc gặp phản đối

Xin chào, mình là Nhung – chuyên gia tư vấn xây dựng hệ thống quản trị nhân lực KC24. ❓ Tình huống hôm nay Nhung đặt ra đó là: “Đã bao giờ bạn triển khai 1 dự án, một công việc mà mình thấy tâ...

Review sách Quản lý sự thay đổi và chuyển tiếp

Đúng là phải cám ơn nghề Re.HRMs - Tư vấn tái tạo Hệ thống Quản trị Nhân sự bài bản và các đối tác. Nhờ họ mà mình có cơ hội được tham gia và chứng kiến quá trình thay đổi của tổ chức. Rồi từ đó đọc ...