Quản lý linh hoạt – Agile Management

Đợt này có kiến thức mới về quản lý, mọi người cùng đọc và cập nhật nhé. Tôi cũng có lời bình ở dưới cùng. *** Tôi sinh ra lớn lên ở VN, đã từng làm chủ vài doanh nghiệp ở Việt Nam, nói vậy để bà con...