Theo bạn công ty có phải là nơi đào tạo?

Bài này trúng tâm tư mình quá. Đúng lúc hôm qua anh GĐ tâm sự với mình là sẽ cho nhân viên học lớp "Tài chính cá nhân" tại công ty. Mình hỏi tại sao? Và nói thêm: nếu là em thì em sẽ đề xuất không ch...