Review về khóa học kỹ năng lập KPI chuẩn Lean

Tối qua tôi, khi đứng lớp buổi 6 chia sẻ về Kỹ thuật xây dựng hệ thống QT hiệu suất theo BSCvsKPI phần thiết lập thư viện KPI bộ phận, tôi nhận được một nhận xét: "Cách làm này có phải là theo chuẩn ...

Các phương pháp xây dựng KPI?

Sáng nay trong group zalo dành cho các thành viên tham gia offline với chủ đề "Cách làm KPI tắt" trong HCM ngày 16/12 tới, tôi nhận được câu hỏi: "Đánh giá KPI có nhiều phương pháp, phương pháp nào t...