28 câu hỏi phỏng vấn kế toán thường gặp

Cả nhà sử dụng 1 phần ngân hàng câu hỏi về Phỏng vấn kế toán này nhé. Rất hay. 1. Bạn hãy cho biết tại sao Bạn theo nghề kế toán? 2. Bạn hiểu mục đích của công việc của kế toán là thế nào? 3. Bạn có ...