[Hrday2012] Mời tham gia ban truyền thông Hrday2012

Mời tham gia ban truyền thông Hrday 2012. Hi all, như cả nhà đã biết, Hrday là một sự kiện lớn và là của cộng đồng. Vì vậy nó sẽ không thể thành công nếu như thiếu đi sự góp sức của chúng ta. Do đó, ...