Mô hình vận hành công ty như thế nào?

Up cái ảnh, biết đâu ai đó cần. Mình hay gặp câu hỏi: "Chiến lược vận hành của tổ chức như thế nào?", "Mô hình vận hành ra sao?" ở những công ty ở tầm quy mô 500 tỷ trở lên. Không hiểu sao thứ tưởng ...