Cách xây dựng quy trình đơn giản

Để một công ty có hệ thống Quản trị nhân sự bài bản, khi được hỏi, tôi luôn khuyên cần có quy trình. Việc xây dựng quy trình cũng dễ. Vậy mà mới đây tôi nhận được câu hỏi: "Sếp em giao cho em nhiệm v...