KPI cho vị trí Social Media Marketing

Thông tin này cũng hay hay. Nếu bạn đang xây dựng KPI và xây cho công ty truyền thông thì các chỉ số (KPI) đánh giá hiệu quả làm việc cho vị trí social media marketing sẽ rất khó xây dựng. Chúng ta s...