Đúc kết khi nhân sự từ 300 giảm xuống 60

Đút kết kinh nghiệm tự thân G :))) . Quan hệ trong kinh doanh cần rõ ràng: - Nhân sự cộng sự dù thân mấy 1 lúc nào đó cũng sẽ phải rời đi. - Hành trình làm DN như 1 chuyến xe bus sẽ có người lên ngườ...