Làm tuyển dụng cũng giống như đi câu cá

Tuyển dụng là nhân tố quyết định số lượng, cơ cấu, chất lượng nhân lực đầu vào của doanh nghiệp. Công ty của bạn có gặp khó khăn về tuyển dụng? Có bao giờ, bạn nghĩ Tuyển dụng cũng giống như câu cá? ...