Tôi mở công ty rồi, các thầy ạ. Nó là KC24

Tôi mở công ty rồi, các thầy ạ! Nó tên là Công ty Quản trị Tri tri thức Nhân sự KC24. Nhưng tôi thích gọi nó là Công ty KC24. Đơn giản vậy thôi. Công ty được cấp giấy phép kinh doanh từ 23/10 nhưng t...