Quản lý chấm công như thế nào?

Hôm trước, Nhung có được một bạn tâm sự về hoạt động chấm công của công ty bạn ý. Bạn bảo công ty có số lượng cán bộ nhân viên khoảng 80 người, bao gồm cả nhân viên part time và full time, với các ch...