Aikido và Nhân sự ….

Những ngày đầu hè oi ả đã bắt đầu. Tôí nay sau khi ra nhà văn hóa để trang trí chuẩn bị cho ngày 22/05 – bầu cử các cấp, thay vì đi hát hò với lớ aikido tôi lại về nhà và ôm lấy chiếc máy tính què cụ...