Thực sự chúng ta triển khai 5S để làm gì?

Hôm qua tôi có đi offline nghe chia sẻ của anh Nguyễn Tiến Dũng về 5S. Thấy hay quá nên ghi nhanh lại được mấy ý. Đây là anh Nguyễn Tiến Dũng Còn đây là hình ảnh buổi off. Thực sự chúng ta triển khai...