Một cách nhìn khác của đào tạo hội nhập …

Bạn có biết ở Walt Disney họ đào tạo hội nhập ngay từ khi tuyển dụng ? Kc vừa đọc 1 bài khá hay về 1 cách nhìn khác về đào tạo hội nhập: có 2 loại đào tạo hội nhập - theo nghi thức và không theo nghi...

Trao đổi 1 tý về core competency đê ….

Tiếp tục tìm hiểu về từ điển năng lực, KC có dịp được trao đổi với along. Và đây cũng là 1 quan điểm thú vị. Chúng ta cùng đọc nhé! Hung Cuong: Trao đổi 1 tý về core competency đê along*^* datai`: vừ...