Hướng dẫn cách xây dựng KPI từ OGSM hiệu quả

OGSM được biết đến là một công cụ truyền thống và công thức hoạch định chiến lược hiện đại giúp doanh nghiệp có thể quản trị mục tiêu hiệu quả. Theo đó, OGSM được dùng để có thể định lượng được hiệu ...