Tin đồn nhân sự …

Có những thứ có thể là tiểu xảo hoặc cũng có thể gọi là nghệ thuật hay công cụ trong chuyện tranh đấu quyền lực đó là công cụ: tin đồn. Hình như tôi đã từng có 1 lần viết về tin đồn và lần này thêm 1...