Cách xác định các vị trí trong tổ chức

Công việc đầu tiên trong hành trình xây dựng hệ thống đãi ngộ 3P chính là xác định xem tổ chức có các vị trí là gì và mô tả công việc ra sao. Đây chính là cơ sở để đánh giá được giá trị công việc và ...

Nguyên tắc và cơ sở xây dựng sơ đồ tổ chức

Đợt này tôi chia sẻ về cơ cấu tổ chức thì nhận được 2 câu hỏi hay của anh Bình. Anh là một học viên chịu khó, đến từ một công ty lớn. Để bản thân nhớ và cũng muốn anh chị em cộng đồng cùng biết nên n...