Làm gì khi nhân viên cũ quấy rối cả công ty?

Bạn có lòng thương người và trách nhiệm xã hội, liệu đã bao giờ bạn nghĩ đến tình huống này chưa? *** Em cần các anh chị tư vấn giúp e trường hợp này ạ CTy e có đuổi việc nvien A vì k đáp ưng đc cvie...