Các loại chế độ phúc lợi là gì nhỉ ?

Cường vừa nhận được câu hỏi này qua facebook : "Chào bạn! Mình đang xây dựng chế độ phúc lợi cho nhân viên, bạn có mẫu nào tương đối đầy đủ thì cho mình xin với! Cám ơn bạn! ". Haizz, không biết trả ...