28 câu hỏi phỏng vấn kế toán thường gặp

Cả nhà sử dụng 1 phần ngân hàng câu hỏi về Phỏng vấn kế toán này nhé. Rất hay. 1. Bạn hãy cho biết tại sao Bạn theo nghề kế toán? 2. Bạn hiểu mục đích của công việc của kế toán là thế nào? 3. Bạn có ...

Kinh nghiệm phỏng vấn kế toán viên

Thỉnh thoảng đọc lại những bài đã cũ cũng hay. Bài này nói về kinh nghiệm phỏng vấn kế toán viên. Cả nhà cùng đọc nhé. KC Thông thường, vị trí kế toán sẽ phải có ít nhất 2 vòng tuyển (trừ vòng tuyển ...