Đừng nợ lương, đừng chơi lầy

Trên cành cây cao, mấy chú chim sẻ rũ cánh đậu, mặt buồn rười rượi. Im lặng hồi lâu, một chú mở lời: – Ê, khi nào mới có lương mậy? Chẳng có tiếng trả lời. Mấy chú khác nhìn nhau, rồi cúi đầu lặng th...