Cẩn trọng với hệ thống lương 3p

Tôi vừa đọc được bài viết về lương 3P hay trên fb của anh Nguyễn Hùng. Bài này được anh gõ lại từ một bài báo giấy. Tôi không rõ báo là gì. Tuy nhiên là bài viết nên đọc vì thế tôi mang về đây share ...