Cách làm KPI từ OGSM

Trong nhiều công cụ để quản trị hiệu suất và hiệu quả công việc, chúng ta có OGSM. Đây là công cụ quản trị đã lâu đời và nhiều khi chúng ta đã dùng mà không cần phải biết đến thuật ngữ này. Theo tôi ...

OGSM là gì? Mô hình OGSM có gì khác biệt?

OGSM được xem là một công cụ truyền thông và công thức hoạch định chiến lược hiện đại giúp các doanh nghiệp quản trị mục tiêu. Mặc dù là một công cụ hiệu quả nhưng không ít người chưa thực sự hiểu rõ...

Mô hình OGSM và KPI

Tháng 10 cuối thu cũng là thời điểm chúng ta bắt đầu vào làm chiến lược cho công ty. Tôi cũng vậy, đợt này làm BSC và KPI sắp mặt, lại còn mở lớp Kỹ thuật BSCvsKPI nữa. Nên tình cờ đọc được bài: MÔ H...