File KPI sale cửa hàng tư vấn trang sức

Cường vừa nhận được yêu cầu hỗ trợ làm KPI cho vị trí sale cửa hàng tư vấn trang sức với các công việc: - Tư vấn và giới thiệu các sản phẩm trang sức cao cấp - Trưng bày và quản lý, theo dõi hàng hóa...