Em ơi, đóng kinh phí công đoàn chưa?

Đang làm việc, tự dưng thế nào tôi lại được hỏi về công đoàn: "Em xin anh chỉ dẫn cho em 1 vấn đề với ạ Công ty em có khoảng 10-20 nhân sự. Chưa đăng ký nội quy lao động và thoả ước lao động tập thể ...