Khó khăn khi triển khai OKR

Sau nhiều tháng không nói gì về OKRs, thì tháng này ae BD Fastdo tấp ngay vài đơn chuyển giao OKRs cho 1 DN Hà Nội và 1 ở trong TPHCM. Sau nhiều năm làm về OKRs khá thuần thục, nếu như cách đây 1 năm...