10 công cụ dùng trong phỏng vấn …

Bạn đã bao giờ được sếp hỏi: "những ứng viên như thế này, em định dùng cách gì để tuyển dụng" chưa ? Nếu bạn đã từng được như thế thì hẳn bạn sẽ có những phương án trả lời cho riêng mình. Nhưng tôi đ...