Gặp gỡ giao lưu ACE HRL Vũng Tàu

Gửi ACE nhân sự tại Vũng Tàu ! Một thời gian dài, HRLVũng Tàu im hơi lặng tiếng. Nhằm khuấy động lại hoạt động của nhóm nhân sự Vũng Tàu và tạo cơ hội để ACE có dịp gặp nhau, thân mời các ACE dành ch...