Đừng bao giờ gia hạn hợp đồng thử việc

Chiều về đọc mail thấy câu chuyện của anh Ryan Trần và trao đổi của mọi người về một vấn đề khá hay và có vẻ như thường xuyên sẽ gặp. Câu chuyện này rất hay và mọi người nên đọc một lần. Xin mạn phép...