Chị Đỗ Thùy Dương – TalentPool

Sáng nay rảnh rang lôi báo ra đọc nào ngờ đọc được bài viết này: DOANH NHÂN ĐỖ THÙY DƯƠNG - 10 năm từ khởi nghiệp đến chính trường. Đọc xong mới biết chị Dương là ứng cử viên hội đồng nhân dân thành ...